ศูนย์ส่งเสริมระบบงานบริการดิจิทัล


ที่อยู่ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
88/44 ซอย 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
11000 เบอร์โทรศัพท์ 02-193-7005